Privacy policy

FORRETNINGSBETINGELSER

 Denne side er for dem, der ønsker at lære mere om virksomheden Salus Medical og dens udbudte tjenester. Det er ikke en forretningsaftale, anbefalinger, rådgivningstjeneste eller faglige arrangement mellem klienten og Salus Medical.

Oplysningerne på hjemmesiden opdateres løbende, men Salus Medical kan ikke holdes ansvarlig for oplysninger, der kan være forkert, udelukket, forældet eller gammeldags. Vi garanterer ikke, at oplysningerne er 100% nøjagtige. Data fra hjemmesiden kan ikke bruges til at lave medicinske konklusioner eller til medicinsk vejledning.

Hverken Salus Medical eller dens medarbejderne praktiserer medicin eller giver medicinsk rådgivning. Alle oplysninger, givet af Salus Medical, bør ikke anvendes til medicinsk rådgivning eller anvendes i stedet for lægerådgivning. Salus Medical fungerer som et mellemled for at give dig adgang til behandling.). Salus Medical og dens medarbejdere  optræder som mellemmand og ikke er kvalificeret til at give medicinsk rådgivning.

Rapporter, billeder og behandlinger viste blot som eksempler på operationer, som vi kan  tilbyde. Salus Medical mener informationen at være korrekte, men kan ikke holdes ansvarlig for unøjagtigheder. Priserne på vores hjemmeside er kun estimater.

Links til tredjeparts websites er uden for vores kontrol, derfor kan vi ikke acceptere noget ansvar for oplysningerne i dem.

VORES ANSVAR

 Salus Medical vil hjælpe dig til at få adgang til kirurgi. Når operationsdato er blevet reserveret, vil vi sende dig en booking bekræftelse, informationsmappe og en kontrakt fra kirurgen/hospitalet.

 Hospitalet er blevet kontrolleret af os og kirurgen er blevet omhyggeligt tjekket. Men vi kan ikke tilbyde nogen garanti med hensyn til serviceniveau for hospitalet eller dens personale. Vi holder ingen medicinske kvalifikationer og vi holder ikke noget ansvar for kvaliteten af arbejdet, som den kirurg, læger og andre medlemmer af personalet på hospitalet udfører. Kontrakten for udførelse af operationer og andre medicinske behandlinger er mellem dig og kirurgen / hospitalet. Ethvert ansvar ligger hos kirurgen/hospitalet. Vi påtager os intet ansvar af nogen art for det arbejde, fejl, som kan forekomme enten forsømmelig eller på en anden måde fra hospitalets side heller ikke for udstyrer eller lign og deres leverandører og tjenester.

Din kirurg, gennem os, vil give præ- og postoperative instruktioner og råd. Skulle du undlader at følge dette råd, kan vi ikke holdes ansvarlig / hæfte for resultatet, hvor der kan forekomme personskade eller skader som følge. I det usandsynlige tilfælde, at kirurgen vurderer, at du ikke er fit nok til at blive opereret, vi ikke acceptere nogen finansiel forpligtelse, og vil ikke tilbyde kompensation for afholdte udgifter.

MEDICINSKE SPØRGESKEMAER OG FORTROLIGHED

Alle oplysninger, givet til os via de udfyldte medicinske spørgeskemaer vil blive behandlet med fortrolighed, men oplysningerne vil blive delt med kirurgen og hospitalets personale. Ved din underskrift giver du os tilladelse til at videregive dine personlige oplysninger til det behandlende hospital. Medicinske oplysninger opbevares sikret. Salus Medical kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle medicinske eller økonomiske konsekvenser, hvis du undlader at besvare spørgeskemaet korrekt. Svarene skal være ærlige og sandfærdige. Sygehistorie skal også være fuldt tilgængelige for personalet på hospitalet.

PRISFASTSÆTTELSE / BETALING OPLYSNINGER

Den aftalte pris ved booking af operation vil omfatte flybiletter, transfer til/fra lufthavnen til hospitalet, overnatning på hospitalet, din operation, konsultation med kirurgen og andre specialister, som er en del af din procedure, enhver præ-operative tests operation kræver, overnatninger på hospitalet, kost efter den første nat og postoperativ medicinering. Du er ansvarlig for eventuelle andre omkostninger, du pådrager såsom brug af telefon mv

Fuld betaling forfalder max. 14 efter booking af den ønskede operationsdato.

 SAMARBEJDE OG HELBREDSOPLYSNINGER

Som en del af kontrakten til at modtage fedmeoperationer, bliver patienter bedt om at give helbredsmæssige oplysninger, vægt og kost detaljer, og vi beder om nogle pre- operative forberedelser, der skal foretages af patienten. Hvis kunden undlader at give de nødvendige lægelige oplysninger, uanset om det sker bevidst eller ubevidst, eller undlader at fuldføre præ-operative forberedelser og kirurgen nægter at udføre operationen eller udsætter operationen, pga. manglende eller forkerte oplysninger eller manglende forberedelser, beholder Salus Medical op til 25% af det betalte beløb. Eventuelle yderligere omkostninger (såsom udgifterne til at re-arrangere fly, transport og indkvartering) vil være patientens ansvar.

UDSÆTTELSE AF OPERATION AF MEDICINSKE ÅRSAGER (ALLE PROCEDURER)

Nogle gange, sjældent, efter præ-operative prøver, en tilstand kan komme frem i lyset, som patienten og holdet var uvidende om. Desværre kan det føre til, at den planlagte procedure udsattes eller udskydes. Efter en aftale med patienten, skal risikoen evalueres og patienten kan blive bedt om at vende tilbage på et senere tidspunkt efter den medicinske tilstand er blevet behandlet. Der vil ikke være yderligere omkostninger, bortset fra omkostningerne i enhver re-organisering af flytransport. Hvis patienten beslutter ikke at vende tilbage til den planlagte procedure eller hvis patientens medicinske tilstand er sådan, at den planlagte procedure ikke er muligt, vil Salus Medical opkræve op til 25 % af den betalte beløb til dækning af udgifterne forbundet med planlægning af rejsen, flybiletter osv.

ÆNDRINGER & AFBESTILLINGSREGLER

Du bedes at underrette os straks, hvis du beslutter at ændre din booking. Bookingen vil ikke blive betragtet bekræftet før Salus Medical udsteder en revideret reservationsbekræftelsen.

Alle patienter har, i følge dansk lovgivning, 14 dages fortrydelsesret,
Dog frafalder den fulde tilbagebetaling efter bestilling af  billetter og endelig bekræftelse på operations dato.
Vi forbeholder os retten til at trække op til 25% af beløbet, til dækning af undersøgelser, billetter og administration.

OBS! Alle bestillinger, ændringer og afbestillinger foregår skriftligt!!!

Bemærk ved afbestilling:

Alle afbestillinger skal ske skriftligt.
Ved afbestilling af operationen før flybilletterne er bestilt, refunderes der 100% af den betalte pris.

Salus Medical står for bestilling af flybilletter. Den bestilte afrejse dato, kan ikke ændres.

Gebyret går til administration, dækning af afgifter til flybiletter osv.

REJSE OG PAS

Sørg for at du rejser med den nødvendige dokumentation. Salus Medical tager ikke noget ansvar for flyforsinkelser eller hvis dine rejsedokumenter er ikke I orden.

Borgere fra Europa skal have et gyldigt pas for at rejse, som er gyldigt i mindst 6 måneder. Sørg venligst for, at du tjekker din flyrejsetider omhyggeligt.

Vi kan kun rådgive angående kravene for danske pas. For andre pas bør henvendelser ske på ambassade af det pågældende land.

 OMSTÆNDIGHEDER, SOM ER UDEN FOR VORES KONTROL

Efter at have taget al rimelig omhu, stadig kan der opstå omstændigheder, som er uden for vores kontrol, som vi ikke kunne se eller undgå. I det usandsynlige tilfælde af at skulle aflyse eller ændre din reservation, vil vi drøfte dette med dig og omarrangere eller annullere din booking. For omkostninger eller tab, vil Salus Medical ikke være forpligtet til at betale kompensation, tage ansvar, hvis vi er nødt til at ændre din booking efter afrejse, eller hvis vi  vores leverandør ikke kan levere din procedure som aftalt, eller du lider af tab eller skade af enhver art, som følge af omstændigheder uden for vores kontrol.

Skulle vores leverandør være ude af stand til at yde den service som aftalt, Salus Medical er ikke ansvarlig for nogen kompensation. Vi er heller ikke ansvarlige for nogle omstændigheder, der har yderligere udgifter forbundet, som er uden for kontraktens genstand eller som er uden for vores kontrol, som vi ikke kan forudse eller undgå at have taget omhu.

I overensstemmelse med dine behov, skal du arrangere din egen rejseforsikring.

LÆS DISSE vilkår og betingelser omhyggeligt. Ved at placere en reservation, ER DU BUNDET AF DISSE VILKÅR MEDMINDRE andet er aftalt skriftligt.
RETTIGHEDER GÆLDER AS PER VEDTÆGTER FOR DEN EUROPÆISKE UNION.

web design